Bu sayfada bulunan içeriklere şimdilik yalnızca Türkçe dilinde erişilebilir. Çeviri çalışmaları devam etmektedir.

This page’s content is currently only available in Turkish. Translation efforts are underway.

Naverokên vê rûpelê neha tenê bi tirkî ne. Xebatên wergerê didomin.

Derzeit ist der zugriff auf die inhalte dieser seite nur in Türkischer sprache möglich. Übersetzungsarbeiten sind im gange.

Feminist Pedagoji

 1. Akkent, Meral, “Kadın, Müze ve Feminist Pedagoji”, ”, Feminist Tahayyül, 2(1), 148-167

 2. Tan, Mine (2021). “Feminist Sınıfta Pedagojik Tahayyül”Feminist Tahayyül, 2(1), 97-108.

 3. Tan, Mine, vd. “Toplumsal Cinsiyet Konulu Lisans Dersi Üzerine Gözlemler”, (2001) Yerli Bir Feminizme Doğru ed. Aynur İlyasoğlu, Necla Akgökçe, Sel yayınları, İstanbul: Sel Yayınları,  (s. 333-354)

 4. Sayılan, Fevziye (2017), “Eleştirel Pedagoji Sözlüğü: Feminist Pedagoji”, Eleştirel Pedagoji, yıl 9, sayı 49, (Ocak-Şubat 2017) sayfa: 60-62.

 5. Sayılan, Fevziye (2018), „Bilinç Yükseltme“ Eleştirel Pedagoji, yıl 10, sayı 55, (Ocak 2018), sayfa 95-97. 

 6. Sayılan, Fevziye (Mülakat). (2022), „Feminist Pedagoji Bir Özgürleşme ve Umut Pedagojisidir“ Feminist Failliğe Çağrı (Der. İlknur Meşe) içinde. Nika Yayınevi, sf. 293-314. 

Sendikalar – Kadınlar

 1. Toksoz, Gülay, (1994), “Kadın Çalışanlar ve Sendikal Katılım”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 49, Sayı 3, ss. 439-454.

 2. Toksöz, Gülay ve Sayılan, Fevziye (1998)- “Sendikaların Eğitim Programları ve Kadın Çalışanlar”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi, Cilt 53, Sayı 1, ss. 297-306.

 3. Toksöz, Gülay ve Erdoğdu, Seyhan (1998)-Sendikacı Kadın Kimliği, İmge yayınları, Ankara.

 4.  Urhan, Betül (2014), Sendikasız Kadınlar Kadınsız Sendikalar, KADAV, İstanbul

 5. Özar, Şemsa (2012), “1980 Sonrasında Kadın ve Sendika”, Bianet (06. 02. 2012)

Menü POPUP