Bu sayfada bulunan içeriklere şimdilik yalnızca Türkçe dilinde erişilebilir. Çeviri çalışmaları devam etmektedir.

This page’s content is currently only available in Turkish. Translation efforts are underway.

Naverokên vê rûpelê neha tenê bi tirkî ne. Xebatên wergerê didomin.

Derzeit ist der zugriff auf die inhalte dieser seite nur in Türkischer sprache möglich. Übersetzungsarbeiten sind im gange.

KESK 1. KADIN KURULTAYI,
VARDIK VARIZ VAROLACAĞIZ

20-22 Şubat 1998, Ankara 

Bir yıla yakın hazırlık sürecinin ardından 20-22 Şubat 1998 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayın amacı şu şekilde ifade edilmişti: Kurultayın amacı:

 • KESK’li kadınların sorunlarını ayrıntılandırmak ifade etmek;
 • Çözüm önerilerini oluşturmak;
 • KESK’li kadınların sorunlarına sendikalarını duyarlı hale getirmek.

Hazırlıkların yapıldığı bir yıl içinde KESK’e bağlı sendikalarda, oluşturulmuş olan konu başlıkları üzerine eğitim çalışmaları, paneller, etkinlikler düzenlendi, bildiriler yazıldı. Hazırlanan bildiriler, kurultayda tartışılarak eylem stratejileri ve planları hazırlandı. 

Kurultayın ana tartışma temaları:

 • Çalışma yaşamında kadın 
 • İstihdam politikaları ve kadın 
 • Sendikal mücadelede kadın, KESK mücadelesinde kadın, pozitif ayrımcılık ve kota
 • Militarizm ve cinsiyetçilik
 • Siyasal İslam ve kadın 

Kurultayın sonuç bildirgesinde ön plana çıkan talepler;

 • Doğum izinlerinin arttırılması ve doğum sonrası ücretsiz izinlerin emeklilikten sayılması, 
 • Doğum sonrası izinlerin ebeveyn izni şeklinde bölüştürülmesi, ile kreş ve gündüz bakım evlerinin açılması ve/veya sayılarının arttırılması,
 • Kadınların işyerine pantolon ile gelmesini yasaklayan kıyafet yönetmeliğinin kaldırılması,
 • İşyerinde cinsel tacize ilişkin önlem alınması,
 • Özelleştirmelere karşı mücadele edilmesi.

Bu talepler, KESK çatısı altındaki toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının ana kaynağını oluşturdu ve yol haritasını belirledi. 

KESK 1. Kadın Kurultayı bildiriler kitabı kapağı
KESK 1. Kadın Kurultayı Belgeleri

KESK 1. Kadın Kurultayı bildiriler kitabı için tıklayınız.

KESK 1. Kadın Kurultayı basın açıklaması için tıklayınız. 

KESK 1. Kadın Kurultayı, KESK Kadın Sekreteri Hatice Pehlivanoğlu’nun konuşması için tıklayınız. 

KESK 1. Kadın Kurultayı sonuç bildirgesi için tıklayınız. 

1998 KESK Kadın Kurultayı icin Sendikalardan gelen hazırlık dokümanları

Menü POPUP