Bu sayfada bulunan içeriklere şimdilik yalnızca Türkçe dilinde erişilebilir. Çeviri çalışmaları devam etmektedir.

This page’s content is currently only available in Turkish. Translation efforts are underway.

Naverokên vê rûpelê neha tenê bi tirkî ne. Xebatên wergerê didomin.

Derzeit ist der zugriff auf die inhalte dieser seite nur in Türkischer sprache möglich. Übersetzungsarbeiten sind im gange.

Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayı,
Sorgulamak ve Değiştirmek

2-4 Temmuz 2004

Sorgulamak ve Değişmek şiarıyla 2-4 Temmuz 2004 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayının amacı şu şekilde saptanmıştı: 

 • Eğitim emekçisi kadınlar özgün ihtiyaçlarını tespit etmek; 
 • Özel ve kamusal alanda var olan cinsiyetçi politika ve uygulamaları saptayarak çözüm önerileri geliştirmek;
 • Bunları sendikal politikaların bir parçası haline getirmek. 
 • Kadınların sendikal ve toplumsal alanda güçlendirilmesine hizmet etmek.
    

Kurultayın tartışma başlıkları şunlardı:

 • Kapitalist küreselleşme ve kadın emeği,
 • Kadına yönelik şiddet,
 • Eğitimde cinsiyetçilik,
 • Olumlu eylem ve güçlendirme politikaları,
 • Eğitim işkolunda çalışan kadınların sorunları ve toplu iş sözleşmesi talepleri.

Eğitim Sen’in kadın politikalarının şekillendirilerek netleştirilmesi ve hukuksal çerçeveye oturtularak, bütün sendikal örgüt tarafından benimsenmesi açısından büyük önem taşıyan kurultayda yürütülen tartışmalar sonucunda kararlar alındı ve eylem programları çıkarıldı. Alınan kararlar doğrultusunda çıkarılan eylem planları arasında eşitlik kampanyaları düzenlenmesi de bulunmaktaydı. 
 

Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayında yapılan sunumların listesi için tıklayınız

“Sorgulamak ve Değiştirmek İçin”, Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayı – 2-4 Temmuz 2004 – Kesitler
EğitimSen 1. Kadın Kurultayı Hazırlık Kitabı
                   
EğitimSen 1. Kadın Kurultayı Delege ve Konuk Listesi
                   
EğitimSen 1. Kadın Kurultayı Sonuç Bildirgesi
                   
EğitimSen 1. Kadın Kurultayı Kitabı ve İçindekiler
                   

Menü POPUP