Bu sayfada bulunan içeriklere şimdilik yalnızca Türkçe dilinde erişilebilir. Çeviri çalışmaları devam etmektedir.

This page’s content is currently only available in Turkish. Translation efforts are underway.

Naverokên vê rûpelê neha tenê bi tirkî ne. Xebatên wergerê didomin.

Derzeit ist der zugriff auf die inhalte dieser seite nur in Türkischer sprache möglich. Übersetzungsarbeiten sind im gange.

Ayrımcılığa Karşı Eşitlik İçin Örgütleniyoruz Kampanyası

10 Ekim 2001 ile 15 Mart 2002

Kampanyanın gerekçesi: 

Kamu çalışanlarının üçte birisini kadınlar oluşturmasına karşın, kadınların sendikalara üyelik oranı düşük kalmakta. Neoliberal ekonomik politikalarının olumsuz sonuçları kadınlara daha fazla yansıyor. Kadınların sendikal örgütlenmeye ihtiyacı var.

Çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele eden sendikaların, eşitlik için de mücadele etmesi gerekir. Kadınların karşı karşıya olduğu olumsuz koşulların son bulması için örgütlenmeleri önem taşır.

Kamu emekçisi kadınlar, yükselmelerde, atamalarda, meslek içi eğitimlerde ve bir bütün olarak çalışma yaşamında cinsiyetçi anlayışlarla karşı karşıya kalıyor. Çalışma koşullarının olumsuzluğundan en fazla etkilenenler kadınlar. En yakıcı sorunlarından biri, ücretli doğum izni sürelerinin kısalığı ve kreşlerin yetersizliği.

Bu sorunların ortadan kaldırılması ve KESK’in de üyesi olduğu International Confederation of Free Trade Unions-ICFTU’nun “Ayrımcılığa Son, Kadınlar için Eşitlik, Hemen Şimdi” Eylem Planını hayata geçirilmesi gerekir.  

Kampanya Hedefleri

 • Aile ve toplumun çeşitli alanlarında ekonomik, sosyal ve siyasal düzenlemelerdeki eşitsizlik ve cinsiyet ayrımcılığının çeşitli görünümlerinin ortaya çıkarılması ve eşitlik bilincinin oluşturulması,
 • Çalışma yaşamında cinsiyetçi düzenlemelere karşı sendikalı ve sendikasız kamu çalışanı kadınlarla dayanışma ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, 
 • Kadın üye sayısını arttırmak için sendikal düzlemde gereken örgütsel önlemlerin alınması ve pozitif destek politikalarını uygulanması, 
 • Kadınların karar ve yönetim süreçlerine eşit katılımı önündeki engellerin ortaya çıkarılması ve ortadan kaldırılmaları,
 • Kadınların ortak ve özgün talepleri ile eğitim plan ve programlarının oluşturulması, kadınların sendikal katılımının teşvik edilmesi.

Kampanya Talepleri

 • Kılık kıyafet yönetmeliğinin çağdaş normlara göre değiştirilmesi, kadınların işyerinde pantolon giyebilmesi,
 • En az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde kreş açılması,
 • Çalışma yaşamında kadına yönelik cinsiyet ayrımcı bakış açısının değişmesi, atama ve yükselmelerde eşitlikçi davranılması,  
 • Çocuklar için kamu çalışanlarına yapılan maddi yardımın arttırılması,
 • Doğum öncesi ve doğum sonrası ücretli izinlerin arttırılması,
 • Şiddete uğrayan kadınlar için rehabilitasyon merkezlerinin açılması, 
 • Aile yardımının kadınlara da verilmesi, günün koşullarına göre arttırılması. 

Kampanya Etkinlikleri

 • Kampanya taleplerini içeren afiş, bildiri vb. gibi yayınların işyerlerinde yaygın bir şekilde asılması ve dağıtılması,
 • Kamu emekçisi kadınlara, kampanya taleplerini anlatan mektuplar gönderilmesi, 
 • Medya kurumlarının ziyaret edilerek kamu emekçisi kadınların karşı karşıya kaldığı ayrımcı uygulamaların ve kampanya taleplerinin anlatılması,
 • Bağımsız kadın örgütleri ve karma örgütlerdeki kadınlar ile kampanya taleplerinin paylaşılması,
 • Kitlesel basın açıklamaları yapılması,
 • Kampanya taleplerini içeren bir imza kampanyası düzenlenmesi,
 • Kampanya taleplerini içeren imzalı dilekçelerin kitlesel eylemle TBMM başkanlığına iletilmesi
 • Pantolon eylemi: KESK’li kadınlar, pantolon giyme yasağına karşı 7 Aralık 2001 tarihinde, işyerlerine pantolonla gittiler. Eylemin duyurusunu önceden yapmışlardı. Pantolonlarıyla işyerlerinin önünde basın açıklamaları yaptılar. Medyanın, eyleme ilgisi büyük oldu. Eylemleri ülke genelinde gündem yarattı.

Kampanya Kazanımları 

 • Kampanya kamu işyerlerinde, cinsiyete dayalı ayrımcılık konusunda farkındalık yarattı.
 • Kadınların sendikal katılımını arttırdı.
 • Pantolon giyme yasağı son buldu. 
Tanıtım Daveti
Eylem Planı
Akademisyen Önerileri

Menü POPUP