SES Kadın Sağlık Kurultayları

Sağılık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES ilki 2019 ikincisi ise 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde Kadın Sağlık Kurultayları gerçekleştirdi. Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan kadınların sorunlarının ve sağlık hakkına ilişkin gündemlerin ele alındığı kurultaylarda atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Kurultaylara ilişkin sonuç bildirgeleri yayınlanmadı.

SES Kadın Sağlık Kurultayı fotoğrafları

Menü POPUP