8 Mart’lar, 25 Kasım’lar 

KESK’li kadınların sendikal mücadelesinde 8 Mart ve 25 Kasım etkinlikleri önemli bir yer tutar. Bu etkinliklerin hazırlık süreçleri birlikte iş yapma pratiklerinin gelişmesine, bağımsız kadın örgütleri ile işbirliği içinde çalışmalarına olanak sağladı. Ayrıca, Kadın Platformları ile birlikte düzenledikleri bu etkinlikler, yaşadıkları kentlerde toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın haklarına ve kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yaratılmasında etkili oldu. KESK’in kurulduğu 1995 yılından bu yana gerçekleştirilen 8 Mart ve 25 Kasım etkinliklerine ilişkin önemli bir afiş, bildiri ve broşür arşivi oluşmuş bulunmakta.

KESK’li kadınlar, bir yandan üye oldukları sendikaların genel çalışmalarına katılırken diğer yandan da sempozyumlar, forumlar, konferanslar düzenlediler ve çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler.  

 

8 MART

Afiş Broşür Bildiri Fotoğraf

25 KASIM

Afiş Broşür Bildiri Fotoğraf

DİĞER

Afiş Broşür Bildiri Fotoğraf

Menü POPUP