VVV_Kurtce-logo-web

Bu sayfada bulunan içeriklere şimdilik yalnızca Türkçe dilinde erişilebilir. Çeviri çalışmaları devam etmektedir.

This page’s content is currently only available in Turkish. Translation efforts are underway.

Naverokên vê rûpelê neha tenê bi tirkî ne. Xebatên wergerê didomin.

Derzeit ist der zugriff auf die inhalte dieser seite nur in Türkischer sprache möglich. Übersetzungsarbeiten sind im gange.

Toplu İş Sözleşmesi

KESK’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Talepleri

2001 yılında Kamu Çalışanları Sendikaları Yasası çıktıktan sonra, kamu sendikaları, çalışma bakanlığı ile toplu iş görüşmeleri yapmaya başladılar. Çıkarılan  yasada, Toplu iş sözleşmesi (TİS) ve grev hakkını tanımadığı için KESK, bu yasayı “sahte sendika yasası” olarak tanımladı. Buna rağmen, toplu iş görüşmelerini yine de önemsedi. Görüşmeleri, örgütlenme ve kamu çalışanlarının taleplerine ilişkin kamuoyu yaratma süreci olarak değerlendirdi. KESK’li kadınlar da, görüşmeler öncesinde, kamu çalışanı kadınların taleplerini topladılar. Bu talepleri açıklamalarla, yürüyüşlerle ve basın-basın faaliyetleriyle kamuoyuna duyurmaya, kamu otoriteleri üzerinde bu şekilde baskı oluşturmaya çalıştılar.  Daha sonra Toplu görüşmelerin yerini toplu iş sözleşmesi aldı fakat, sözleşmeler bir yaptırım gücü kazanmadı. 

Sendika heyetleri ile bakanlık heyetlerinin ezici çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu toplu iş sözleşmesi masalarında, kadınların taleplerini dile getirenler KESK heyetleri KESK’li kadınların hazırladığı?? oldu. 

2013 yılında, KESK eşgenel başkanının, kadın çalışanların taleplerinin, KESK’in kadın sekreterinin dile getireceğini söyleyerek, sözü ona vermesine, KESK dışındaki heyet temsilcileri şiddetle itiraz ettiler. KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy’un konuşması engellendi. Bu olay, kamuoyunda yankı uyandırdı. Gülistan Atasoy TİS masasında konuşamamış olsa da, toplantı çıkışında yaptığı basın açıklamasında TİS masasının erkek egemen karakterine dikkat çekmiş oldu. i gözler önüne serdi. Kadın kamu emekçilerinin TİS taleplerine ilişkin, kamuoyunda farkındalık oluşturmayı başardı. 2013 yılında Atasoy’un konuşmasını engelleyen heyetler, sonrasında, göstermelik de olsa kendilerini,  taleplerinde  kadınlara ilişkin maddelere de yer vermek zorunda hissettiler. 

  1.  “TİS Görüşmesinde KESK Kadın Sekreteri Konuşturulmadı” haberi için tıklayın. 
  2. KESK’li Kadınların 2011 yılı TİS taleplerine erişmek için tıklayın. 
  3. KESK’li Kadınların 2014- 2015 yılı TİS taleplerine erişmek için tıklayın. 
  4. KESK’li Kadınların 2018-2019 yılı TİS taleplerine erişmek için tıklayın.  
  5. “Hakkımız olanı talep ediyoruz”-KESK’li Kadınların 2019 TİS Talepleri basın açıklamasına erişmek için tıklayın.  
  6. KESK’li Kadınların 2020-2021 yılı TİS taleplerine erişmek için tıklayın. 

Gülistan Atasoy’un “Toplu İş Sözleşmesi Masası” konulu konuşması, Ankara, 12 Ağustos 2015

Menü POPUP