VVV_Kurtce-logo-web

Bu sayfada bulunan içeriklere şimdilik yalnızca Türkçe dilinde erişilebilir. Çeviri çalışmaları devam etmektedir.

This page’s content is currently only available in Turkish. Translation efforts are underway.

Naverokên vê rûpelê neha tenê bi tirkî ne. Xebatên wergerê didomin.

Derzeit ist der zugriff auf die inhalte dieser seite nur in Türkischer sprache möglich. Übersetzungsarbeiten sind im gange.

Eşitlik Haklarımızı ve Geleceğimizi İstiyoruz, Yarın Değil Bugün Kampanyası

Mart, 2006- Mayıs 2007

Kampanyanın Gerekçesi: 

KESK’li kadınlar, KESK’in ikinci Kadın Kurultayında şu saptamaları yapmışlardı:

 • Sermaye küreselleşiyor.
 • Neoliberal ekonomi politikaları, ülkeler, bölgeler, sınıflar ve cinsiyetler arasındaki eşitsizlikleri ve ayrımcılığı derinleştiriyor.
 • Kadınların büyük çoğunluğu, bu süreçte ekonomik olarak yoksullaşıyor, dışlanıyor, emekleri ve varlıkları görünmez yapılıyor.

Kurultayda Türkiye’de kamu işkollarında çalışan kadın emekçilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve ayrımcılık uygulamaları üzerinde de detaylı bir şekilde durulmuştu. Bu sorunlara ve ayrımcılık uygulamalarına dikkat çekmek ve ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla bir kampanya yapılması kararı alınmıştı.

Kampanyanın Hedefleri 

– KESK’e bağlı sendikaların kadın üye sayısını %20 arttırmak,

– Özel ve kamusal alanda ekonomik, sosyal ve siyasal düzenlemelerdeki eşitsizlik ve cinsiyet ayrımcı politikaları açığa çıkarmak ve farkındalık oluşturmak, 

– Cinsiyet ayrımcı düzenleme ve uygulamalara karşı kamu emekçisi kadınlar arasında dayanışmayı geliştirme ve güçlendirmek, 

– Kadınların ortak ve özgül talepleri ile eğitim, panel, sempozyumlarla toplumsal bilinci geliştirme, gibi sendikal faaliyetlerin yapılması.

Kampanyanın Talepleri 

– En az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve 50’den az çalışanın bulunduğu işyerleri için çalışma alanına yakın ortak bebek bakım üniteleri ve kreşler açılmalıdır. (Bu hizmet SHÇEK bünyesinde verilmelidir. Kreşler ücretsiz ve SHÇEK yönetmeliğine uygun düzenlenmelidir. Gece çalışması olan ve vardiyalı işyerlerindeki kreşler 24 saat açık olacak biçimde düzenlenmelidir. Hükümet, kreşlerin açılamadığı durumlarda geçici önlem olarak kreş ücretini karşılamalıdır.) 

–  Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrılan kamu çalışanı kadınların, izinde geçen süreleri emekli kesenekleri devlet tarafından ödenmeli ve emeklilikten sayılmalıdır.

– İşe almada, terfi ve yükselmelerde olumlu eylem politikalarının uygulanması, kadın istihdamını arttırmaya yönelik politikaların oluşturulması yönünde somut adımlar atılmalıdır. 

–  İşyerinde cinsel tacizin; “Kişilik haklarını tehdit eden ve zedeleyen, belli bir cinsiyete mensup olma sebebiyle cinsel nitelikte veya başka türlü davranış şeklinde, özellikle üst yöneticiler ve mesai arkadaşları tarafından yapılan, arzu edilmeyen ve kabul edilemez söz, tutum ve davranışlar, cinsel tacizdir.” biçiminde yasal tanımı yapılmalıdır. Cinsel taciz konusu mesleki eğitimlerin bir parçası olmalı; koruyucu tedbirler alınmalı ve yasal yaptırımların uygulanmasında mağdurun şikayeti yeterli olmalıdır. 

–  Bütün kadın kamu çalışanlarına yönelik mesai saatleri içerisinde düzenli “Kadın Sağlığı” eğitimleri verilmelidir. 

–  ILO’nun “Aile Sorumlulukları Olan Kadın ve Erkek İşçilere Fırsat ve Davranış Eşitliği Sağlanması”na İlişkin 156 sayılı sözleşmesi ülkemiz tarafından bir an önce onaylanmalı ve hayata geçirilmelidir. 

– Anayasadaki “aile” tanımı, boşanmış ve çocuğuyla yaşayan kadınları kapsayacak biçimde genişletilerek yeniden düzenlenmelidir. 

– Yargı mensuplarına, güvenlik güçlerine, sağlık görevlilerine, öğretmenlere, sosyal hizmet uzmanlarına, psikologlara, hukukçulara, kadın ve çocuklara karşı şiddet konusunda zorunlu hizmet içi eğitim verilmeli, seminerlerle desteklenmelidir. 

– Hükümet, belediyelerin görev ve sorumluluklarını içeren 5393 sayılı yasanın “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50 bini geçen belediyeler, kadın ve çocuklar için koruma evleri açar” maddesi doğrultusunda, sığınma evlerini uluslararası standartlara göre inşa edip bakımının yapılarak, uygulamaya geçirilmesi için gerekli önlemleri almalıdır. 

–  8 Mart’ta kamu emekçisi kadınlar ücretli izinli sayılmalıdır.

Kampanya Etkinlikleri:

 • Basın açıklamaları ile kampanya taleplerinin kamuoyuna duyuruldu.
 • Taleplerin, yapılan ziyaretlerle kadın örgütleriyle ve diğer emek örgütleriyle paylaşıldı. 
 • Toplanan imzaların, kadınların talepleri ile birlikte Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanına iletildi. 8 Kasım 2006 tarihinde, KESK Merkez Kadın Sekreteri Sevgi Göyçe, KESK’li kadınlardan oluşan bir heyet ile Kadın ve Aileden Sorumlu Nimet Çubukçu’yu ziyaret etti. Nimet Çubukçu, KESK’li kadınların taleplerini haklı bulduğunu ve hayata geçirilmesi için çaba harcayacağını dile getirdi.
 •  Bunun üzerine 9 Kasım 2006 tarihinde “Bakan Söz Verdi. Taleplerimizin Takipçisiyiz” başlıklı basın açıklaması yapıldı.
 • 23–27 Kasım tarihlerinde kampanya çerçevesinde kadına yönelik şiddete karşı iş yerlerinde kurdeleler takılarak, kokartlar ve bildiriler dağıtıldı.
 • Talepler ile ilgili imza kampanyasının düzenlendi. Bu imza kampanyası, bir yandan kamuoyu yaratmaya hizmet etti.
 • Kampanyanın ana hedefini vurgulayan afiş, bildiri ve “Eşitlik Haklarımı İstiyorum, Yarın Değil Bugün” yazılı kokartlar, KESK’e bağlı sendikalar aracılığıyla kamu işkollarında yaygınlaştırıldı. Aşifler, bildiriler, kokartlar, kamu işyerlerinde, ayrımcılığa karşı farkındalık yarattı, kadın kamu emekçileri arasında örgütlenme çalışması yapılmasını, hakları ile ilgili bilgilendirilmelerini sağladı. 
 • Kampanya taleplerini içeren mektuplar, 2006 yılının Mayıs ve Haziran ayları arasında, KESK’in örgütlü bulunduğu bütün illerde, KESK’li kadınların postane önlerinde yaptıkları kitlesel basın açıklamaları ile kadın milletvekillerine gönderildi.

Kampanyanın Kazanımları: 

 • Kamu işyerlerinde cinsiyet ayrımcılığı, kadına yönelik şiddet, işyerinde cinsel taciz gibi konularda farkındalık yaratıldı.
 • KESK’e bağlı sendikalardan birisine üye olsun veya olmasın kadın kamu çalışanlarının, işyerinde cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel tacize karşı kendilerini daha güçlü hissetmeleri sağlandı. İşyerinde cinsel taciz vb. durumunda, KESK üyesi sendikaların işyeri temsilcilerine başvurabileceklerinin ve onlardan destek alabileceklerinin farkına varmaları sağlandı. 
 • 25 Temmuz 2006 tarihinde Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesinin yayınlandı. Söz konusu Genelgenin yayınlanması, sadece KESK’li kadınların yürüttüğü kampanyanın ürünü olmasa da, bunda, KESK’li kadınların kampanyasının da rol oynadığı belirtilebilir.
Kampanya Basın Açıklaması
Medya Haberi
Medya Haberi

Menü POPUP